خدمات فنی و پس از فروش

۱. اعزام کارشناسان فنی  جهت بررسی وضعیت آب درون سیستم های خنک کننده (کولینگ) و بویلرها طبق برنامه ی زمان بندی شده

۲. نصب راک خوردگی جهت کوپن گذاری به منظور برآورد و مانیتورینگ خوردگی عمومی و رسوب گذاری در سیستم

۳. اندازه گیری خوردگی لحظه ای به وسیله دستگاه کوریتور

۴. ارسال انواع کیت های میکروبی TBC ،SRB ،FeB، قارچ، لجیونلا و نیتریفیکانت

۵. ارسال کوپن های استاندارد خوردگی، رسوب و بایوفیلم

۶. مشاوره رایگان در خصوص کنترل وضعیت رسوب و خوردگی انواع سیستم ها از قبیل برج خنک کن، دیگ بخار و...

۷. برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط با کنترل، پیشگیری و بهسازی در انواع سیستم های آب رسانی گردشی

۸. ارائه ی گزارشات فنی روزانه، هفتگی و ماهیانه به مسولین فنی

۹. برقراری ارتباط مستقیم با مسولین و ارائه ی راهکارهای مناسب

۱۰. تحلیل وضعیت سیستم ها و ارائه راهکارهای  کاربردی باتوجه به توانایی های بهره بردار

۱۱. بررسی، مطالعه و شناسایی مناسب ترین ماده شیمیایی مورد نیاز (بازدارنده خوردگی، ضد رسوب، بایوساید و ...) برای انواع سیستم های آب رسانی گردشی