گواهینامه ها

در سال 96 شرکت محافظان بهبود آب اقدام به اخذ گواهینامه بین المللی IMS شامل: سيستم مديريت كيفيت ISO9001:2015، قوانين و الزامات قانوني، زيست محيطی و ايمني ISO14001:2015، OHSAS 18001:2007 وHSE-MS و سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان ISO10002:2014 از مرجع DAKKS آلمان کرده است.
تمامی این تلاش ها در راستای افزایش اطمینان خاطر مشتریان داخلی و خارجی به هنگام بهره گیری از محصولات و خدمات این شرکت ، تعهد به رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی و ایجاد نظامی قانونمند و پویا در جهت جلب رضایت مشتریان صورت گرفته است.
خط مش سیستم مدیریت یکپارچه
ISO 17025
ISO 45001
ISO 14001
ISO 9001
HSE
ISO 29001
ISO 10002
ISO 26000
ISO 10668