بازدارنده ی رسوب و خوردگی چیلر، دیگ های آب گرم و داغ (سری ۱۰۰۰)

سری ۱۰۰۰ از محصولات، مواد بازدارنده ی خوردگی در آب مدارهای بسته (چیلر، دیگ آب گرم و دیگ آب داغ) می باشد و می تواند از خوردگی فلزات و آلیاژهای فولاد کربنی، مس، لحیم و فولاد زنگ نزن (Stainless Steel) به خوبی جلوگیری کند. این دسته از مواد بر دو پایه ی نیتریت و مولیبدات می باشند. نوع و دوز نگهداری این مواد، با توجه به وضعیت سیستم و نوع آب ورودی تعیین می گردد.