تاریخچه

از اواخر سال ۱۳۷۶ جناب آقای دکتر سید محمد سید رضی به همراه گروه تحقیقاتی خود با هدف بومی سازی دانش فنی تصفیه شیمیایی آب، مطالعات بسیاری را بر روی بازدارنده های مناسب خوردگی و رسوب برای آب های صنعتی انجام دادند. نتایج مطالعات صورت گرفته منجر به ارائه فرمولاسیون های مشخصی برای مواد بازدارنده گردید که تست مواد مذکور در پایلوت های آزمایشگاهی حاوی آب های صنعتی شبیه سازی شده، نتایج قابل قبولی را در پی داشت. تمامی این تلاش ها، منجر به تاسیس شرکت دانش بنیان محافظان بهبود آب در بهمن سال ۱۳۷۹ گردید. البته مطالعات تکمیلی بر روی انواع مواد بازدارنده با هدف ارتقاء و افزایش کیفیت مواد همچنان و در طول سالیان متمادی با راهبری و راهنمایی آقای دکتر سید رضی ادامه دارد تا جایی که در حال حاضر محصولات این شرکت به لحاظ میزان مصرف و کیفیت، با انواع برندهای خارجی مشابه، برابری می کند. ظرفیت تولید سالیانه در سال های ابتدایی در حد ۵۰ تن بود که در سال ۱۳۹۰ این عدد با افزایش چشم گیری به حدود هزار تن رسید. مواد تولیدی این شرکت در قالب ۴ نوع بازدارنده های رسوب و خوردگی، منعقدکننده ها، شستشودهنده ها و ضد جلبک ها می باشد.