پیام مدیرعامل

خرسندیم که پس از سپری شدن بیش از ۱۵ سال از تاسیس این شرکت، توانسته ایم به یاری و لطف ایزد منان، جهت کنترل خوردگی در صنعت آب (Chemical Water Treatment) و رفع نیاز کشور به واردات، دانش تولید مواد شیمیایی بازدارنده خوردگی سازگار با محیط زیست (Green Chemicals) را بومی  نمائیم و همچنین با توجه به معضل خشک سالی و کمبود منابع آب، جهت نیل به هدف صرفه جویی در مصرف آب گام های بزرگی برداریم.