بازدارنده رسوب و خوردگی کولینگ (سری ۵۰۰۰)

از بزرگترین دستاوردهای این شرکت در صنعت کنترل خوردگی، تولید مواد سری ۵۰۰۰ می باشد. این سری (۵۰۰۰) از مواد به عنوان بازدارنده قوی خوردگی در مدارهای باز خنک کننده ی گردشی، مورد استفاده قرار می گیرد و به خوبی از کلیه ی آلیاژهای فولاد محافظت می کند. این دسته از بازدارنده ها به خوبی می تواند سیستم کولینگ را از خوردگی محافظت و با نوع عملکرد خود، از رسوب گذاری جلوگیری کند. به طور کلی این بازدارنده به دو پایه Zinc Phosphate و All Organic تقسیم بندی شده است. این سری از محصولات با تنوع زیاد برای انواع آب های مصرفی ساخته شده است (آب های با شرایط رسوب گذار و آب های با شرایط خورنده). نوع ماده ی مورد نیاز و دز مصرفی آن، پس از کارشناسی های لازم بر روی سیستم، تعیین می گردد.