دستگاه دیجیتال قابل حمل سنجش خوردگی Corrater ساخت آمریکا، قابل نصب بر روی کلیه سیستم ها از جمله برج خنک کن، بویلر و کلیه تجهیزات شیمیائی که به نحوی با پدیده خوردگی سر و کار دارند.
با استفاده از این دستگاه می توان میزان خوردگی را به صورت لحظه ای نظارت و مقدار آن را در هر  لحظه بر روی صفحه مانیتور دستگاه مشاهده کرد. از قابلیت های این دستگاه می توان به توانایی آن در نمایش بی درنگ اثر بازدارنده خوردگی بعد از تزریق آن به سیستم اشاره نمود.