واژه نامه (چاپ جدید)

کتاب فرهنگ خوردگی حاوی چهار بخش شامل منحنی ها، جدول ها و استاندارد ها، اطلاعات عمومی، فرهنگ فارسی به انگلیسی و فرهنگ انگلیسی به فارسی می باشد.
بخش اول کتاب حاوی بیش از 350 منحنی و جدول می باشد که خصوصیات شیمیایی، فیزیکی، متالورژیکی و خوردگی انواع فولادها، آلیاژها و مواد مختلف (پلاستیک ها، لاستیک ها، رنگ، بتون و...) را بیان می دارد که راهنمای بسیار مفیدی جهت انتخاب مواد می باشد.
فرهنگ خوردگی شامل واژه های علوم مختلف مرتبط با علم خوردگی نظیر شیمی، فیزیک، متالورژی، مواد، الکتروشیمی، الکترونیک، الکتریک، میکروبیولوژی، رنگ و پوشش، محیط زیست و تصفیه ی آب و فاضلاب می باشد که به تشریح بیش از چهار هزار واژه علمی می پردازد.