شرکت محافظان در یک نگاه

 شرکت محافظان بهبود آب، جزء معدود شرکت های دانش بنیان، مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حیطه تولید و بومی سازی افزودنی های شیمیایی صنایع آب در کشور می باشد.

این شرکت در زمینه ی تصفیه ی آب های صنعتی و به عنوان تولید کننده ی مواد شیمیایی بازدارنده ی خوردگی و رسوب دوست دار محیط زیست در سیستم های برج خنک کن، بویلرها، اسمز معکوس و مدارهای بسته فعال می باشد.
تولیدات شرکت برای سیستم های ذکر شده در قالب بازدارنده های رسوب و خوردگی بر پایه‏‏ ی فسفات (بویلر، برج خنک کن)، پایه ی نیتریت و مولیبدات (مدار بسته)، دیسپرسانت ها، میکروب کش ها و ضد جلبک و ضد باکتری ها، اکسیژن زداها و آمین های خط بخار (بویلر)، آنتی اسکالانت ها (RO) می باشد.
این شرکت توانسته است ضمن صرفه جویی در مصرف آب، رسوبگذاری در نقاط بحرانی سیستم برای مثال مبدل ها، کندانسورها و ژاکت راکتورها را به حداقل برساند.
مشتریان این شرکت اکثراً از صنایع فولاد، پتروشیمی، مس، نیروگاه و صنایع لاستیک می باشند.