بایوساید و بایودیسپرسانت (سری ۸۰۰۰)

سری ۸۰۰۰ از مواد دارای خاصیت میکروب کشی می باشد و به مدارهای خنک کننده باز و بسته تزریق می شود تا از رشد باکتری ها (اعم از هوازی و بی هوازی) جلوگیری کند. این مواد میکروب کش، ضد باکتری و ضد جلبک می باشند. بایوساید مورد نظر بر اساس نوع آلودگی و مقدار آن تعیین می شود. بایوسایدهای غیر اکسیدانی تولیدی این شرکت، با قابلیت باکتری کشی قوی خود، از مقاوم شدن باکتری ها در برابر شرایط مساعد محیطی ممانعت به عمل می آورند.