واحد R & D و آزمایشگاه

آزمایشگاه شرکت محافظان بهبود آب از بخش­ های کنترل کیفیت، توسعه و تحقیق تشکیل شده است و سعی بر آن دارد تا با تمام توان خود، طبق برنامه­ های مدون و از پیش تعیین شده در راستای تحقق اهداف عالی شرکت گام بر دارد.

به منظور دستیابی به اهداف بلند مدت  شرکت، فعالیت­ های این بخش توسط کارشناسان با تجربه و پرسنلی که از تخصص کافی برخوردارند، انجام می­ شود.

تصاویر مرتبط