واحد فروش

     واحد بازاریابی این شرکت با هدف ایجاد زمینه و توسعه فعالیت در کلیه صنایع مادر اعم از پالایشگاه ها، پتروشیمی ها، صنایع فولاد و مس، صنایع خودروسازی و... ایجاد شده است.
     این واحد با همراهی واحد فنی و بازرگانی پس از بررسی ویژگی های سیستم های آب رسانی هر مجتمع، اقدام به ارائه مشاوره و خدمات موردنیاز مشتری ها می نماید.
     خدمات این واحد عبارتند از :

  • بررسی سیستم جهت تعیین نوع و مقدار مواد شیمیایی مورد نیاز برای مدارهای گردشی خنک کن باز (Cooling water) که شامل : بازدارنده خوردگی، بازدارنده رسوب، بایوساید و دیسپرسانت روغن می باشد.
  • بررسی سیستم جهت تعیین نوع و مقدار مواد شیمیایی مورد نیاز برای مدارهای گردشی بسته (Chilled Water) که شامل : بازدارنده های خوردگی و مکمل های مربوطه جهت جلوگیری از رشد میکروبی در آب گردشی سیستم می باشد.
  • بررسی سیستم جهت تعیین نوع و مقدار مواد شیمیایی مورد نیاز برای مدارهای گرمایشی (بویلر و آب داغ)، که شامل: بازدارنده هــای خوردگــی و رسوب و اکســیژن زدا و تنظیم کننده های pH خطــوط انتقـال بخــار می باشد.
  •  بررسی سیستم جهت تعیین نوع و مقدار مواد شیمیایی مورد نیاز برای  شستشوی اسیدی و قلیایی مدارهای گردشی سرمایشی و گرمایشی، که شامل: تعیین اسید و یا باز به همراه بازدارنده های آن با توجه به آلیاژهای سیستم می باشد.
  • بررسی سیستم R/O جهت تعیین نوع و مقدار مناسب تزریق ماده آنتی  اسکالانت.
  • بررسی سیستم های ته نشینی جهت تعیین نوع و مقدار مناسب تزریق مواد منعقدکننده و کمک منعقد کننده.