واحد فنی

واحد خدمات فنی این شرکت با بهره گیری از کارشناسان جوان و متعهد، به منظور ایجاد تعامل بهتر با شرکت های همکار و همچنین ارائه راهکارهای فنی مناسب جهت برطرف نمودن مشکلات خوردگی و رسوب تجهیزات، فعالیت خود را آغاز نموده است. تعداد کارشناسان مشغول به کار در دفتر تهران 4 نفر می باشد و با توجه به کثرت و پراکندگی پروژه های در دست اقدام شرکت در اقصی نقاط کشور، در حال حاضر تعداد 15 نفر نیروی کار بومی در این واحد به عنوان کارشناس جهت انجام امور: بازدید روزانه از پروژه ها، انجام آنالیز روزانه پارامترهای آب، تهیه گزارش روزانه و ارسال نتایج به دفتر تهران و ...  فعالیت دارند.

تصاویر مرتبط