واحد بازرگانی

واحد بازرگانی این شرکت هم اکنون با رسالت اصلی خود که مدیریت زنجیره تامین مواد اولیه و کلیه اقلام مورد نیاز خط تولید می باشد، در حال فعالیت است.
 مدیریت و تنظیم کلیه سفارشات خرید، قراردادهای فروش، تامین انواع مواد شیمیایی مرتبط با صنعت آب، سایر مواد شیمیایی و تجهیزات مربوط به پایش خوردگی بنا به درخواست مشتریان از دیگر فعالیت های این واحد است که در حال ارائه خدمات به مشتریان عزیز می باشد.