اخبار و رویدادها

سمینار آموزشی با موضوع "برج های خنک کن" در پتروشیمی فراورش برگزار گردید.

۱۳۹۳/۰۴/۲۴

برگزاری دوره آموزشی برج های خنک کن - پتروشیمی فراورش

تاریخ برگزاری : ۱۳۹۳/۰۵/۲۶ و ۱۳۹۳/۰۵/۲۷

 

سمینار آموزشی در مورخه ۹۳/۰۵/۲۶ و ۹۳/۰۵/۲۷ در سالن کنفرانس واحد اولفین از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۰۰ توسط آقایان مهندس سعید میر یونسی و مهندس فواد عساکره، با حضور سرپرستان واحدها، سوپروایزها، کارشناسان فرآیند و بهره برداران واحدهای NF۳ ،AR ،OL و NF ۱.۲  برگزار گردید. در این سمینار موضوعاتی در خصوص راهبری برج های خنک کن و خدمات فنی شرکت محافظان و همچنین برنامه های در پیش روی شرکت به جهت ارتقای کیفی و کمی و خدمات فنی در منطقه ارائه گردید. همچنین سایت شرکت و نرم افزار جامع پروفایل مشتریان به صورت کامل معرفی گردید.

 

تصاویر مرتبط