اخبار و رویدادها

سمینار "بهینه سازی برج های خنک کن" - پتروشیمی شهیدتندگویان

۱۳۹۳/۰۴/۰۳

برگزاری سمینار با موضوع بهینه سازی برج های خنک کن (Cooling Tower) در پتروشیمی

شهید تندگویان، با حضور سرپرستان واحد های عملیاتی و فرآیند در مورخه ۱۳۹۳/۰۴/۰۲.

تصاویر مرتبط