اخبار و رویدادها

دریافت گواهینامه های ۲۰۱۰:ISO ۱۰۶۶۸ و ISO ۲۶۰۰۰:۲۰۱۰

۱۴۰۱/۰۴/۱۱

گواهینامه ISO ۱۰۶۶۸:۲۰۱۰ از شرکت TUV AUSTRIA و گواهینامه ISO ۲۶۰۰۰:۲۰۱۰ از شرکت AKK (ارزیابان کیفیت خاورمیانه) اخذ گردیده است.

تصاویر مرتبط