اخبار و رویدادها

تالیف و چاپ کتاب پیام محافظان (شماره دو)

۱۳۹۶/۰۴/۱۵

کتاب "پیام محافظان" -- شماره ۲ توسط دکتر سید محمد سیدرضی تالیف و به چاپ رسید.

- پایش رسوبگذاری در آب های صنعتی

- ضرورت به سازی آب های تولید شده از آب شیرین کن ها

- پساب های پرنمک ایجاد شده در روش تبادل یونی

- مطالعات موردی

برای مشاهده و دانلود کتاب به "این لینک" مراجعه نمایید.

تصاویر مرتبط