اخبار و رویدادها

تالیف و چاپ کتاب پیام محافظان (شماره یک)

۱۳۹۶/۰۳/۱۵

کتاب "پیام محافظان" (شماره یک) تالیف دکتر سید محمد سیدرضی، چاپ گردید.

یکی از مهمترین روش های بالا بردن آگاهی در زمینه علم خوردگی، اطلاع رسانی کارشناسان در این ارتباط می باشد.

انگیزه هایی که مسئولین این شرکت را به انشاء این گاهنامه واداشت، نشر تجربیات کسب شده در موضوعات 

مختلف علم خوردگی، مخصوصاً در فرایندهای آب و بخار می باشد.

- کنترل خوردگی و رسوب در آب های RO

- ملاحظات شیمیایی استفاده از پساب های صنعتی و انسانی

- اندازه گیری خوردگی با روش کوپن گذاری

- مطالعات موردی

برای مشاهده و دانلود کتاب به "این لینک" مراجعه نمایید.

تصاویر مرتبط