اخبار و رویدادها

سامانه جامع پروفایل مشتریان (CS) با گرافیک جدید

۱۳۹۶/۰۱/۱۵

جهت رفاه حال مشتریان، تسهیل و تسریع دسترسی به گزارشات فنی و نیز حذف کاغذ از سیستم گزارش دهی واحد فنی این شرکت، نسخه نخست سامانه جامع پروفایل مشتریان(CS) در اوایل سال ۹۲ طراحی و راه اندازی شد. نسخه دوم این سامانه با هدف ارتقای هرچه بهتر نرم افزار، از اواسط سال ۹۳ با امکانات بیشتر و در دو زبان فارسی و عربی در دسترس مشتریان عزیز قرار گرفت

نسخه جدید این سامانه با طراحی گرافیکی جدید و در راستای درخواست کاربران عزیز با رفع ایرادات قبلی راه اندازی گردید.

تصاویر مرتبط