اخبار و رویدادها

ورود به جرگه شرکت های دانش بنیان

۱۳۹۵/۱۲/۱۵

از ابتدای سال ۹۳ طی ارزیابی ها و بررسی های چندین ماهه صورت گرفته توسط معاونت علمی و فناوری ریاست محترم جمهوری، شرکت محافظان بهبود آب با بیش از ۶۰ نوع محصول تولیدی دانش بنیان به عنوان اولین و تنها شرکت دانش بنیان حال حاضر در حوزه بهسازی آب های صنعتی به فهرست شرکت های دانش بنیان راه یافته است و هم اکنون از معافیت ها و مزایای شرکت های دانش بنیان برخوردار می باشد.

تصاویر مرتبط