اخبار و رویدادها

حذف آهک از آب های خنک کن

۱۳۹۵/۱۱/۰۱

در طول چند سال گذشته در مجتمع هایی که از آب RO به عنوان آب جبرانی برج خنک کن استفاده شده است، آهک جهت کاهش خورندگی آب در گردش مورد استفاده قرار میگرفت که جدا از بهره برداری و تخصیص نیروی بهره‌بردار، این امر به دلایل مختلف سبب افزایش رسوبگذاری می شد.

این شرکت با دستیابی به فرمولاسیون جدید ماده بازدارنده با کد ۵۱۳۷-MBA، ضمن حذف تزریق آهک، با کنترل pH در محدوده های خنثی (۷.۵- ۷) رسوبگذاری را در نقاط بحرانی به حداقل ممکن رسانده است.

تصاویر مرتبط