اخبار و رویدادها

سمینار آموزشی "مشکلات خوردگی و رسوب گذاری در صنایع" - پتروشیمی لرستان

۱۳۹۵/۱۰/۰۱

سمینار آموزشی "مشکلات خوردگی و رسوب گذاری در برج های خنک کن" مورخه ۹۵/۱۰/۱۴ در پتروشیمی لرستان با حضور ریاست بهره برداری، سرپرستان شیفت های بهره برداری، کارشناسان بازرسی فنی، کارشناسان فرآیند به همراه ریاست فرآیند توسط کارشناس فنی شرکت آقای مهندس فواد عساکره برگزار گردید.


در این جلسه سرفصل های ذیل مطرح و مورد بحث و گفتگو قرار گرفت:


۱- مقدمه ای از مشکلات خوردگی و رسوبگذاری در صنایع و کنترل آن.

 

۲- کنترل پارامترهای شیمیایی آب.


۳- معرفی مواد شیمیایی و عملکرد آنها.


۴- معرفی برخی نمونه های خوردگی در صنایع.

 

۵- کنترل وضعیت خوردگی و رسوب دهی در سیستم های برج خنک کن.


تصاویر مرتبط