اخبار و رویدادها

راه اندازی کانال تلگرام

۱۳۹۵/۰۱/۰۱

کانال رسمی شرکت محافظان بهبود آب، در تلگرام راه اندازی شد.

 

جهت ارتباط با این کانال از لینک انتهای صفحه نیز می توانید استفاده نمایید.

تصاویر مرتبط