اخبار و رویدادها

نسخه عربی نرم افزار سامانه جامع پروفایل مشتریان

۱۳۹۴/۱۱/۰۱

نسخه عربی نرم افزار جامع پروفایل مشتریان (Cs) برای ارتباط موثر با مشتریان عرب زبان طراحی و راه اندازی گردید.

تصاویر مرتبط