اخبار و رویدادها

راه اندازی نسخه جدید سامانه جامع پروفایل مشتریان

۱۳۹۳/۰۹/۰۱

نسخه جدید سامانه جامع گزارشات با هدف تسهیل کاربری، افزایش اختیارات کاربر، افزایش ارتباطات دوجانبه، اطلاع از به روز شدن نتایج آنالیز ها از طریق پیامک، بهبود وضعیت گرافیکی، ارسال گزارشات ماهیانه به صورت اتوماتیک از طریق پست الکترونیک، دست یابی به داده های آنالیز و گرفتن خروجی فایل اکسل از گزارشات طراحی و راه اندازی شد.

 

تصاویر مرتبط