گواهینامه ها

در سال 96 شرکت محافظان بهبود آب اقدام به اخذ گواهینامه بین المللی IMS شامل: سيستم مديريت كيفيت ISO9001:2015، قوانين و الزامات قانوني، زيست محيطی و ايمني ISO14001:2015، OHSAS 18001:2007 وHSE-MS و سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان ISO10002:2014 از مرجع DAKKS آلمان کرده است.
تمامی این تلاش ها در راستای افزایش اطمینان خاطر مشتریان داخلی و خارجی به هنگام بهره گیری از محصولات و خدمات این شرکت ، تعهد به رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی و ایجاد نظامی قانونمند و پویا در جهت جلب رضایت مشتریان صورت گرفته است.
خط مش سیستم مدیریت یکپارچه
ISO9001
HSE-MS
OHSAS 18001
ISO10002
ISO14001
ISO 10668
ISO 29001