خط مشی کیفیت

شرکت محافظان بهبود آب به عنوان تولید کننده ی مواد شیمیایی ضد رسوب و ضد خوردگی در کشور، با استقرار و پایبندی به الگوی سیستم مدیریت کیفیت ISO۹۰۰۱ – ۲۰۰۸، موارد زیر را به عنوان اصول اولیه ی خط مشی خود تعیین کرده است:
۱. رفع نیاز صنایع استراتژیک کشور در زمینه ی تامین مواد شیمیایی ضد خوردگی و ضد رسوب
۲. تلاش مداوم در ارتقای کیفیت خدمات، محصولات و افزایش سطح رضایت مشتری
۳. افزایش بهره وری، توانمندی، رضایت نیروی انسانی و ارتقای دانش فنی مستمر
۴. تعهد بر اجرای الزامات سازمانی، قانونی، قراردادی و بین المللی
۵. توسعه ی حوزه جغرافیایی ارائه ی خدمات
۶. تاکید بر کمک به حفظ و صیانت از محیط زیست
این شرکت با در نظر گرفتن اصول فوق سعی در یاری رساندن به صنعت کشور و جهانی کردن شهرت و اعتبار خویش دارد.